Akkernatuur

Cookies

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden op de pagina's van deze website. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website te gebruiken. Analytische cookies helpen ons het gebruik van de website in kaart brengen en verbeteren.   Marketing en advertentiecookies volgen je surfgedrag tussen verschillende websites om een gebruikersprofiel samen te stellen en gerichte advertenties te tonen die bij jouw interesses passen.

Akkernatuur

Weet jij nog hoe het was om een groep veldleeuweriken te horen kwetteren boven de akkers in juni? Zeggen de namen blauw walstro, spiegelklokje of spiesleeuwenbek je iets? Al gehoord van b.akkerbrood?

Akkernatuur is een belangrijk onderdeel van de werking van Natuurpunt Riemst. Het Haspengouwse open akkerlandschap in Riemst is een erg belangrijk gebied voor akkervogels. De populaties van heel wat soorten zoals grauwe gors, veldleeuwerik en patrijs stortten de voorbije decennia in. 

Akkervogels waren in het verleden afhankelijk van kleinschalige landbouwpraktijken, waarbij een deel van het graan achterbleef op de akkers. Door schaalvergroting en sterke mechanisatie komt nu de laatste graankorrel in de dorser terecht. Kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, bomen,… zijn verdwenen. Veldwegen werden verhard en het gebruik van pesticiden nam enorm toe. Deze veranderingen veroorzaakten een enorme achteruitgang van heel wat akkervogels. Een voorbeeld is de grauwe gors. Deze telt nog een handvol exemplaren in Riemst. Bij onze noorderburen is de soort verdwenen.

Het is belangrijk om voldoende voedsel te voorzien in zomer en winter, nestgelegenheid te creëren en landschapselementen als vlucht- of uitkijkplaats in te richten. Natuurpunt Riemst werkt aan akkernatuur door kleine percelen in landbouwgebied te kopen en in te richten voor akkerfauna en -flora.