Over ons

Over ons

Natuurpunt Riemst is een vrijwilligersvereniging die kwetsbare en bedreigde natuur beschermt in Riemst. Onze natuurgebieden Tiendeberg, Plateau van Caestert en Vallée du Geer maken deel uit van de Sint-Pietersberg. De Sint-Pietersberg is een grensoverschrijdend kalkplateau. Voor het beheer werken we samen met Natuurmonumenten en Natagora, de Nederlandse en Waalse partners.

Beschermen

We beheren meer dan 50 hectare natuur verdeeld over drie natuurgebieden en enkele lapjes akkernatuur verspreid in Riemst. 

Een team van vrijwilligers neemt het initiatief: ze zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van de natuurgebieden. Daarbij worden ze bijgestaan door een professionele ploeg van Natuurpunt en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). De JNM speelt al meer dan 40 jaar een belangrijke rol in het beheer van onze natuurgebieden tijdens drie natuurwerkkampen die jaarlijks georganiseerd worden.

Beleven

Met twee bewegwijzerde wandelroutes, uitkijkpunten, infopanelen en zitbanken geven we iedereen de kans van de natuur te genieten. Elk jaar organiseren we een 10-tal publieksactiviteiten zoals rondleidingen in onze gebieden, excursies in de nabije omgeving en educatieve activiteiten met de scholen uit de buurt.

Bestuderen

Enkele vrijwilligers houden zich bezig met het bestuderen van de natuur door planten en dieren die ze in het veld tegenkomen te determineren. Ze onderzoeken het voorkomen en het gedrag van dieren of planten in de diverse biotopen. Door het verzamelen van gegevens kunnen op langere termijn studies worden uitgevoerd en kan de diversiteit van dieren en planten worden gevolgd.

Bepleiten

Natuurpunt Riemst is een belangrijke pleitbezorger voor meer en betere natuur in Riemst. Om natuur hoog op de politieke agenda te krijgen, gaan we in dialoog met beleidsmakers op alle niveaus, formuleren we beleidsadviezen en laten we ons horen in het maatschappelijk debat via standpunten, campagnes en acties.