Hoeve Caestert

Hoeve Caestert

Sinds 2011 ijveren wij voor het behoud en herstel van Hoeve Caestert. In 2011 startten wij een petitie waarmee we meer dan 2700 handtekeningen verzamelden. Ondertussen worden we steeds meer gehoord en wordt de hoeve in fasen gerenoveerd.

Hoeve Caestert dateert uit 1686. De poort van de boerderij droeg het wapen van de Abt. Henrici. Hiervan is alleen nog het jaartal 1686 en het devies ‘Ad Astra volo’ (vliegend naar de sterren) over, doordat tijdens de Franse Revolutie de rest verdwenen is. 

De gebouwen zijn om een grote, rechthoekige binnenplaats gebouwd, een carréboerderij. De woning draagt het jaartal 1908 en de naam R. Reyntjens. Het metselwerk van de woning is merkwaardig doordat dit in bakstenen met mergelsteenbanden (kalksteen) is uitgevoerd, zogenaamde speksteenlagen. De stallingen zijn in mergelblokken opgebouwd. 

Deze berghoeve behoorde oorspronkelijk, samen met een watertoren en twee herenhuizen, tot het kasteel Caestert, dat zo’n 50 meter ten oosten van de hoeve heeft gelegen. In de onderliggende groeve kan je de fundamenten van het kasteel nog zien, alsmede een graftombe en een koelput. Het kasteel Caestert werd in 1888 gebouwd door Alfons de Brouckère naast een oude burcht. 

In 1936 worden het kasteel, de hoeve en de omliggende gronden aangekocht door de cementindustrie die op hun beurt het goed verhuurden aan derden. In de eerste en tweede wereldoorlog legerden er zelfs Duitse en Amerikaanse troepen. Erna raakte het kasteel steeds meer in verval en werd in 1972 volledig verwoest door een hevige brand. Het kasteel werd even later volledig gesloopt. Enkel de oude monumentale boerderij is er nu nog op deze plek te vinden en is de enige herinnering aan de rijke historie van ‘Caestert’.