Beheerwerken bosrand Overbos

28 januari 2023

Beheerwerken bosrand Overbos

De bosrand van het Overbos wordt door middel van het heropstarten van hakhout- en middelhoutbeheer omgevormd naar een mesofiele bosrand. We geven struweelsoorten kansen en herstellen de boszomen. Een mesofiel bos wordt gekenmerkt door lichtminnende boomsoorten van verschillende grootte die ruimte laten voor vrij dichte en soortenrijke struik- en kruidlagen.

Nu vormt de bosrand een harde overgang tussen akker/hooiland en bos. Door het creëren van een mantel-zoom-vegetatie wordt de overgang vloeiender en kan de bosrand in te toekomst meer flora- en faunasoorten herbergen. In een grillige bosrand krijgen orchideeën, vlinders en andere zonminnende soorten terug kansen. Misschien komt de hazelmuis zich hier wel opnieuw vestigen.

In februari 2023 wordt gestart met achterstallig bosbeheer op de zuidflank van het Overbos.

Dit beheer beoogt een gevarieerde bosstructuur en het herstel van de historische soortenrijkdom van het Overbos.

Het bos blijft bos, maar om de typische biodiversiteit van een licht- en warmteminnend bos te herstellen worden hier:

  • dunningen uitgevoerd door een deel van de bomen te verwijderen;
  • toekomstbomen behouden om deze meer ruimte te geven om zich beter te ontwikkelen;
  • oude hakhoutstoven terug in beheer genomen om ze vitaal te houden;
  • exoten verwijderd of geringd om uitbreiding tegen te gaan en extra staand dood hout te voorzien;
  • kansen gegeven aan jonge bomen om te zorgen voor de opvolging op langere termijn.

Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid (PSN 2020).