Limburgse legende Machoman

27 augustus 2023

Limburgse legende Machoman

Verslag Sint-Pietersberg Family summer 2023

Door: Raf Vanisterbecq

Van 3 tot 13 augustus kwam de Jeugdbond voor Natuur en Milieu weer op zomerkamp naar de Sint-Pietersberg. Dit werkkamp bestaat sinds 1979 een heeft dus al heel wat traditie. Gedurende tien dagen komen een veertigtal jongeren uit heel het Vlaams Gewest en Brussel naar Kanne om zich in te zetten voor het natuurbeheer op de Tiendeberg en de Sint-Pietersberg. Dit jaar is het ook 35 jaar geleden dat JNM begon met het graslandherstel op de Tiendeberg.

20230807_142233.jpg

Eerst werd er vijf dagen gewerkt op de legendarische Tiendeberg. Braamstruweel verwijderen, opslag van meidoorn de kop indrukken, maaien, rijven, snoeien, bomen vellen enz. Er blijft elke zomer veel werk om dit kalkrijk heischraal grasland in topconditie te houden en dus is het maar gelukkig dat de tientallen JNM’ers elke zomer terugkomen. Deze graslanden zijn immers grotendeels hersteld, maar continu instandhoudingsbeheer blijft belangrijk zodat de waardevolle hellinggraslanden niet terug verbossen. Toen de Tiendeberg ‘af’ was, verplaatsen de jeugdbonders zich naar het Plateau van Caestert, waar ook gemaaid en afgevoerd moest worden op een aantal perceeltjes. Voor het eerst hielp JNM ook mee met het oogsten van graan, op ambachtelijke wijze met de zeis.

20230811_205640.jpg

Ook het Bois d’Enis werd zoals ieder jaar aangepakt. In dit natuurgebiedje op de Waalse zijde van de Sint-Pietersberg is het graslandherstel nog in volle gang. Elk jaar komen Natuurpunt en JNM hiernaartoe om te maaien en om verder aan de bosrand te knabbelen die het grasland nu nog te veel beschaduwt. Jaar na jaar gaat het gebiedje er echter stapsgewijs op vooruit. Binnen enkele jaren zal het ook worden uitgebreid met de akker ernaast, dat tot een kamgrasland ontwikkeld zal worden. Op de laatste werkdag staken ze een handje toe op de internationale werkdag met Natuurmonumenten, in de ENCI-groeve te Maastricht. Ook hier werd boomopslag verwijderd. Deze enorme groeve is immers niet meer actief en nu is ook hier natuurherstel aan de gang.

20230810_063549.jpg

Op 9 augustus deden de JNM’ers ook mee aan het unieke evenement ‘slapen bij de schapen’. Aan de Hoeve van Caestert overnachtten zij, samen met dorpsbewoners en een groepje jonge ooien, onder de blote hemel. ’s Ochtends bakten ze hun eigen brood boven het kampvuur alvorens aan weer een dag arbeid te beginnen. Het zomerkamp viel dit jaar een bijzondere eer te beurt. Limburgse legende Machoman, de schrik van Bilzen, maakte een lied voor en over het kamp op de Sint-Pietersberg. Je kan het hier beluisteren. Goed voor 28 minuten puur genot. Vergeet niet te liken en te commenten!

De sfeer zat weer goed als altijd, het was een meer dan geslaagd kamp. In de herfst komt de jeugdbond weer terug voor een nieuwe editie. Shoutout naar Leon Erens, Kristiaan en Viktor Proesmans en Guy Doezeleir!