Uitnodiging slotevenement LIFE PAYS MOSAN 23/9- 15u

16 september 2022

Uitnodiging slotevenement LIFE PAYS MOSAN 23/9- 15u

Sinds 2014 bundelen verschillende Vlaamse (Natuurpunt, ANB, De Vlaamse Waterweg nv, UGent), Waalse (NATAGORA, DNF) en Nederlandse (Natuurmonumenten) verenigingen en organisaties hun krachten voor het herstellen en verbinden van 40 bedreigde NATURA2000 gebieden in het stroomgebied van de Maas in België en Nederland. Kalkgraslanden en andere agro-pastorale habitats vormden de rode draad binnen het project Life Pays Mosan dat door de Europese Commissie werd gesteund.

In naam van de bovenvermelde organisaties hebben we het genoegen u uit te nodigen op de officiële slotdag van het project, die op vrijdag 23 september zal doorgaan. Dit is een unieke gelegenheid om samen met alle betrokken partijen terug te blikken op het project en te genieten van de mooie resultaten.

Life_pays_mosan.png

Gelieve hier de praktische modaliteiten te vinden.

We hopen het genoegen te hebben u op deze gelegenheid te ontmoeten!

Het LIFE Pays Mosan team

20220612_120215(ok).jpg